För att hämta uppgifter från formuläret och presentera dessa i signeringsdialogen i t ex BankID-appen kan speciella tecken användas. De tecken som används är {{ namn_på_fält }}, som omger namnet på det fält som ska användas.

Bilden visar hur fältet förnamn, efternamn och avtalsnummer hämtas från formuläret med hjälp av det namn som har angivits för formuläret.

För att kunna läsa ut värden från ett formulärfält krävs att fältet har namngivits. Denna inställning finns under fältets “Avancerade inställningar”.

Det går även att se direkt i listan över fält vilka som har ett namn satt.