Att bädda in ett simpliformformulär på er egen hemsida är busenkelt!

Navigera till formuläret ni vill bädda in, och skrolla till botten av Inställningar.

Klicka på </> Bädda in på hemsida, för att se de korta kodsnuttarna som ska kopieras och klistras in på den plats ni vill ha formulären synliga på er webb.

Denna kodsnutt klistras helst in mellan <head></head>-taggarna på er hemsida. Kodsnutten kan även ligga på en annan del av webbsidan. Om flera formulär läggs in på samma sida räcker det med att kodsnutten för javascriptet läggs in en gång.

<script src="https://demo.simpliform.se/js/ce/latest"></script>

Denna kodsnutt klistras in där formuläret ska placeras.

<simpli-form form-id="DittUnikaSimpliformID"></simpli-form>