Denna fälttyp kan användas för inmatning av kortare, enklare fritext.