Det finns flera sätt att hantera BankID-signaturer och kvittenser i Simpliform.

Inställningen för BankID hittar ni längst ned på varje formulär, enligt bild nedan.

Tips! Har ni namngett ett fält i formuläret (t.ex. name_of _field) så kan ni kalla på det för att göra texten som ska signeras av användaren mer personlig. Detta gör ni genom att skriva {{name_of_field}} i rutan för ‘Text att signera’ under inställningar för BankID.

Det sparas en länk till signeringen i Simpliform-svaret (om ni sparar svaren i Simpliform), enligt bild nedan.

Data för att generera en länk till kvittot via internt system ligger också med i det JSON-data som ni kan posta med till interna API-anrop, se BankID-parametrarna i bild nedan.

Och slutligen har ni också möjlighet att bifoga länk till kvitto i de två e-posthändelserna, enligt bild nedan.

Tagged: