Till simpliform finns det flera webbkomponenter. Webbkomponenten Compare.Vue jämför värden från två fält. Är de två fältens värden lika så sätts ett tredje fält till sant (true) och om fälten inte överensstämmer sätts det till falskt (false).

Compare.Vue

/*

Example usage, how to declare in simpliform as "eget innehåll":

<compare-component value1="example1" value2="example2" setfield="example3"></condition-component>

Will check if value1 equals value2 and try to set the field named "example3" to true or false

*/

Exempelformulär:

https://demo.simpliform.se/forms/bhJ9RnPEFk5u4M8u7v8P

Andra webbkomponenter som finns tillgängliga för simpliform är: