Denna webbkomponent kommer att dölja/visa nästa-knappen eller skicka-knappen beroende på om den här komponenten är aktiverad av villkor eller inte.

Parametern “eventtype” kan ställas in för att laddas, vilket kommer att gömma knappen vid laddning istället för att aktiveras av villkoren.

HideButtons.Vue

/*

Example usage, how to declare in simpliform as "eget innehåll":

<hide-buttons-component button="next"></hide-buttons-component>

<hide-buttons-component button="next" eventtype="load"></hide-buttons-component>

<hide-buttons-component button="submit"></hide-buttons-component>

Will hide/show the next button or submit button depending on if this component is activated by conditions or not

Parameter "eventtype" can be set to load, which will hide button on load instead of being activated by conditions.

*/

Exempelformulär:

https://demo.simpliform.se/forms/9weuF5mIreVMexyIcVOC

Andra webbkomponenter som finns tillgängliga för simpliform är: