Denna webbkomponent kommer att ange värdet för de angivna fälten (värde1 till värde5) till en tom sträng. Parameterns länktext kommer att vara namnet på den klickbara URL-adressen, om den inte anges, kommer den att ställas in till “Rensa”

Reset.Vue

/*

Example usage, how to declare in simpliform as "eget innehåll":

<reset-component value1="example1" value2="example2" linktext="Clear fields"></reset-component>

Will set the value of the provided fields (value1 to value5) to an empty string. The parameter linktext will be the name of the clickable URL, if not provided it will be set to "Rensa"

*/

Exempelformulär:

https://demo.simpliform.se/forms/ILUxb2Q2CJ0U0sZC7cyr

Andra webbkomponenter som finns tillgängliga för simpliform är: