Denna webbkomponent används för att samla värden från flera fält till ett nytt gemensamt fält. Maxgränsen för antal fält som kan passas med är 10 stycken. Om ett fält anges i concat-värdet men inte skickas med som field, så kommer inte värdet att ersättas.

ConcatFields.vue

/*                         ---- Användning exempel -----
<concat-fields concat="Kommunen är {kommun} och datumet är {datum} och adressen är {adress}, och ett dolt fält med värde {dolt}" field1="kommun" field2="datum" field3="adress" field4="dolt" setfield="rubrik"></concat-fields>

*/

Exempelformulär:

https://demo.simpliform.se/forms/n2YM1kzov74JPOeZzlHY

Andra webbkomponenter som finns tillgängliga för simpliform är: