Ramverket Bootstrap ligger som grund för utseendet av simpliform. Med hjälp av Bootstraps fördefinierade CSS-klasser kan man med enkelhet dela upp sina formulär i kolumner för att göra flödet tydligare och mer användarvänligt. Exemplet nedan sätter fältet till att uppta halva skärmens bredd (två kolumner) med CSS-klassen col-sm-6. Har man börjat dela upp formuläret med dessa CSS-klasser så måste man fortsätta sätta CSS-klasser på resterande fält också för att de inte ska hamna snett.

Det finns utförlig dokumentation om Bootstrap och hur du använder ramverket nedan:

https://getbootstrap.com/docs/4.3/layout/grid/