I simpliform finns flera användbara alternativ när det kommer till att hantera inkomna svar. Här kommer vi att gå igenom dessa.

Exportera alla svar

Du kan ladda ner alla inkomna svar som sparats i simpliform genom att från sidan Inkomna svar klicka på Exportera alla för att spara ner samtliga svar till en CSV-fil.  Med denna fil kan ni sammanställa data från formuläret och se statistik kopplat till svaren.

Dela svar som publik länk med slutanvändare

Till varje enskilt inkommet svar som lagras i simpliform finns en publik länk som kan delas till slutanvändare.

Visa BankID-Kvitto

Har man BankID aktiverat till sitt simpliform-formulär så kommer en länk till BankID-kvittensen att synas under detaljer för inkomna svar.

Se Hantering av BankID-signaturer och kvittenser för vidare information om Svar till formulär med BankID aktiverat.

Visa svar som JSON

Vill ni visa svaret som en JSON-fil så finns möjlighet till det. Detta kan vara ett bra alternativ för att få med alla fält och fullständiga svar vidare till andra system.

Spara svar

För att spara ner enskilt svar som JSON-fil så trycker man helt enkelt på knappen Spara svar.

Ta bort svar

Möjligheten att ta bort enskilda svar finns längst ner till höger med den röda knappen Ta bort svaret.