Detta fält kommer att göra ett GET-anrop mot angiven URL. För att sedan använda värden returnerade från anropet för att fylla i fält i formuläret så krävs det att fältet har sitt namn satt till http_ + en nyckel från responsen, t.ex. http_user.name. Fältet kommer då att fyllas i med nyckelns värde.

Nedan kan du välja hur många fält (parametrar) som behövs för sökningen. När du sedan väljer vilken URL som sökningen ska göras emot så har du tillgång till värdena från de tillagda fälten genom att ange fältets parameternamn omslutet av {}, t. ex. {exempel}. 

Du kan även använda värden från andra tillagda fält genom att ange fältets namn inom {}, om ett fält hittas kommer parametern att ersättas med det funna fältets värde.

Det går också att få sökförslag som matchar det inmatade värdet presenterade automatiskt i sökfältet.