En webbtjänst som gör en SNI-sökning efter koder och beskrivning.

Så går ni tillväga för att skapa ett fält med en SNI-sökning

Steg ett är att lägga till ett nytt fält, av typen Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag) i det formulär ni vill ha er SNI-sökning.

Klicka därefter upp Inställningar för fältet Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag). Fyll i Etikett och Placeholder.

Under URL att anropa (Använd {q} i URL:en för att skjuta in värdet från sökfältet.) skriver ni in följande URL:

https://webservice.simpliform.se/sni-search?query={q}

Ställ därefter in hur många antal förslag som ska visas.

Under Ange sökväg till resultaten skriver ni data.

Värde att visa i förslagslistan skriver ni FullDescription för att få fullständiga beskrivningen. Värdet fältet ska innehålla sätter ni likaså till FullDescription.

Tips! Gör ett testanrop i Live-demo av fältet för att se vilka andra värden än FullDescription som finns att tillgå.

Exempelformulär:

https://demo.simpliform.se/forms/O08nmMuBoC6JMtkI7sMf