Vad som ska hända när ett simpliform-formulär fyllts in och användaren klickar på Skicka har vi valt att kalla för Händelser.

Till simpliform finns fyra Händelser som standardalternativ:

Skulle ni som kund önska skräddarsydda Händelser till ert simpliform så är ni mer än välkomna att kontakta oss med era önskemål!

Till varje formulär kan flera Händelser kopplas. Det skulle t.ex. kunna vara att det skickas ett bekräftelsemail till användaren som fyllt i formuläret (Skicka egenutformat e-postmeddelande), samtidigt som det skickas ett mail till kundtjänst. För att ta detta ytterligare ett steg närmare automatisering så kan ärenden också skapas i interna system som t.ex. Lime genom att aktivera händelsen Skapa Lime-ärende. På samma sätt kan en Egen webhook användas för att skicka med data till andra interna system.