Till simpliform finns det flera webbkomponenter. Webbkomponenten SumFields.Vue adderar värden från upp till tio fält och presenterar den totala summan av dem i textfältet setfield (som i exemplet nedan är namngivet till “summa”).

SumFields.Vue

/*
<sum-fields field1="falt1" field2="falt2" field3="falt3" field4="falt4" field5="falt5" field6="falt6" field7="falt7" field8="falt8" field9="falt9" field10="falt10" setfield="summa"></sum-fields>

*/

Exempelformulär:

https://dev.simpliform.se/forms/k0TP5QFIBNvvxKEku7yV

Värde fylls i exemplet ovan i med priset 870 (utan kr) och kommer adderas till de andra valda fältens värden och slutligen summeras i fältet “summa”.

Skulle ni som kund ha behov av att kunna addera fler fält än tio stycken, bes ni kontakta janjoo så hjälper vi er med konfigurationen av detta.

Andra webbkomponenter som finns tillgängliga för simpliform är: