Webbtjänst – SNI-sökning

En webbtjänst som gör en SNI-sökning efter koder och beskrivning. Så går ni tillväga för att skapa ett fält med en SNI-sökning Steg ett är att lägga till ett nytt fält, av typen Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag) i det formulär ni vill ha er SNI-sökning. Klicka därefter upp Inställningar för fältet Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag). Fyll […]

Läs mer

Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag)

Detta fält kommer att göra ett GET-anrop mot angiven URL. För att sedan använda värden returnerade från anropet för att fylla i fält i formuläret så krävs det att fältet har sitt namn satt till http_ + en nyckel från responsen, t.ex. http_user.name. Fältet kommer då att fyllas i med nyckelns värde. Nedan kan du välja hur många fält (parametrar) som […]

Läs mer

Sökfält kopplat mot webbtjänst

Detta fält kommer att göra ett GET-anrop mot angiven URL. För att sedan använda värden returnerade från anropet för att fylla i fält i formuläret så krävs det att fältet har sitt namn satt till http_ + en nyckel från responsen, t.ex. http_user.name. Fältet kommer då att fyllas i med nyckelns värde. Nedan kan du […]

Läs mer

Sifferfält

Ett sifferfält kan användas för att styra så att denna fälttyp används för inmatning av telefonnummer eller annat som bara får innehålla siffror. Max antal tecken kan anges.

Läs mer

Sektionsavdelare

Sektionsavdelare används för att kunna gruppera fält och sätta villkor på en sektion. Det fungerar som så att den grupperar underliggande fält tills dess att fälten är slut eller när man kommer till en ny sektionsavdelare. Sektionsavdelaren genererar en grupp som omsluter underliggande fält och kan vara användbart om man vill styla de fälten som […]

Läs mer

Kryssrutor

Kryssrutor kan användas för att presentera olika val med hjälp av en statisk lista förbestämda val. Här kan man göra flera val, till skillnad från Alternativknappar där man endast kan klicka i ett val.

Läs mer

Kartfält

Med kartfält kan man söka efter adresser och få förslag presenterade på en karta. Adresser kan också markeras ut på en karta genom att läsa ut denna data från era interna system. Värdet kan presenteras både som en adress eller koordinater. Ett vanligt användningsområde för kartfält är för felanmälan av olika slag, där man med […]

Läs mer