Händelser – Skapa Lime-ärende

Kontakta janjoo för att komma igång med simpliform integrerat med er Lime-miljö.   Andra Händelser som finns tillgängliga i simpliform: Egen webhook Skicka e-postnotifikation Skicka egenutformat e-postmeddelande

Läs mer

Webbtjänst – SNI-sökning

En webbtjänst som gör en SNI-sökning efter koder och beskrivning. Så går ni tillväga för att skapa ett fält med en SNI-sökning Steg ett är att lägga till ett nytt fält, av typen Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag) i det formulär ni vill ha er SNI-sökning. Klicka därefter upp Inställningar för fältet Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag). Fyll […]

Läs mer

Webbkomponenter

Vad är en webbkomponent? Mycket logik i simpliformformulär går att lösa genom att skapa villkor, men ibland efterfrågas mer avancerad logik som kräver speciallösningar. Det är här simpliforms webbkomponenter kommer in. En webbkomponent till simpliform kan beskrivas som ett tillägg för att utöka funktionalitet i formulär. Till simpliform finns det flera webbkomponenter. De webbkomponenter som […]

Läs mer

Hantering av BankID-signaturer och kvittenser

Det finns flera sätt att hantera BankID-signaturer och kvittenser i Simpliform. Inställningen för BankID hittar ni längst ned på varje formulär, enligt bild nedan. Tips! Har ni namngett ett fält i formuläret (t.ex. name_of _field) så kan ni kalla på det för att göra texten som ska signeras av användaren mer personlig. Detta gör ni genom […]

Läs mer

Sökfält kopplat mot webbtjänst

Detta fält kommer att göra ett GET-anrop mot angiven URL. För att sedan använda värden returnerade från anropet för att fylla i fält i formuläret så krävs det att fältet har sitt namn satt till http_ + en nyckel från responsen, t.ex. http_user.name. Fältet kommer då att fyllas i med nyckelns värde. Nedan kan du […]

Läs mer