Händelser

Vad som ska hända när ett simpliform-formulär fyllts in och användaren klickar på Skicka har vi valt att kalla för Händelser. Till simpliform finns fyra Händelser som standardalternativ: Egen webhook Skapa Lime-ärende Skicka e-postnotifikation Skicka egenutformat e-postmeddelande Skulle ni som kund önska skräddarsydda Händelser till ert simpliform så är ni mer än välkomna att kontakta oss med era önskemål! Till […]

Läs mer

Händelser – Egen webhook

En egen webhook innebär att när någon fyllt i formuläret så kommer ett POST-anrop ske mot angiven URL med formulärets data skickat som JSON. Med andra ord är webhooks ett sätt att få händelser till ett externt system i näst intill realtid. Med webhooks kan ni alltså bygga integrationer med andra system för att få […]

Läs mer

Dela upp formulär i kolumner (Bootstrap Grid system)

Ramverket Bootstrap ligger som grund för utseendet av simpliform. Med hjälp av Bootstraps fördefinierade CSS-klasser kan man med enkelhet dela upp sina formulär i kolumner för att göra flödet tydligare och mer användarvänligt. Exemplet nedan sätter fältet till att uppta halva skärmens bredd (två kolumner) med CSS-klassen col-sm-6. Har man börjat dela upp formuläret med dessa […]

Läs mer

reCAPTCHA

För att undvika att det kommer in spam via formulär finns alternativet att skydda dessa med reCAPTCHA. Detta val finner ni under Inställningar för formuläret. Ytterligare går det att lösenordsskydda formulär så det krävs ett lösenord för att komma åt formuläret. Även detta alternativ finner ni under Inställningar för formuläret.

Läs mer

Sökfält kopplat mot webbtjänst (med sökförslag)

Detta fält kommer att göra ett GET-anrop mot angiven URL. För att sedan använda värden returnerade från anropet för att fylla i fält i formuläret så krävs det att fältet har sitt namn satt till http_ + en nyckel från responsen, t.ex. http_user.name. Fältet kommer då att fyllas i med nyckelns värde. Nedan kan du välja hur många fält (parametrar) som […]

Läs mer

Kan jag hoppa över bekräftelsesteget?

Ja, det kan du göra. Under Inställningar för formuläret finns en kryssruta där ni kan välja Visa inget bekräftelsesteg, klicka i den och tryck på Spara om ni vill dölja detta steg och sätta en Skicka-knapp på sista steget i flödet istället.

Läs mer

Hur får jag in simpliformformuläret på vår egen hemsida?

Att bädda in ett simpliformformulär på er egen hemsida är busenkelt! Navigera till formuläret ni vill bädda in, och skrolla till botten av Inställningar. Klicka på </> Bädda in på hemsida, för att se de korta kodsnuttarna som ska kopieras och klistras in på den plats ni vill ha formulären synliga på er webb. Denna kodsnutt klistras […]

Läs mer