Hantera svar

I simpliform finns flera användbara alternativ när det kommer till att hantera inkomna svar. Här kommer vi att gå igenom dessa. Exportera alla svar Du kan ladda ner alla inkomna svar som sparats i simpliform genom att från sidan Inkomna svar klicka på Exportera alla för att spara ner samtliga svar till en CSV-fil.  Med denna […]

Läs mer

Hantering av BankID-signaturer och kvittenser

Det finns flera sätt att hantera BankID-signaturer och kvittenser i Simpliform. Inställningen för BankID hittar ni längst ned på varje formulär, enligt bild nedan. Tips! Har ni namngett ett fält i formuläret (t.ex. name_of _field) så kan ni kalla på det för att göra texten som ska signeras av användaren mer personlig. Detta gör ni genom […]

Läs mer

Hur sparar jag svaren i simpliform?

Som standard sparas alltid inkomna svar i simpliform. Med en knapptryckning under Inställningar för formuläret styr ni detta. Har ni BankID-signatur på formuläret så kan ni därefter smidigt dela en länk till kvittensen eller till och med få den in i era affärssystem direkt. Här kan ni läsa mer om hur ni Hanterar svar inkomna […]

Läs mer