Webbkomponent – Sätter textfält eller kalender till dagens datum (TodaysDate.Vue)

En enkel webbkomponent som sätter ett textfält eller kalender till dagens datum när formuläret öppnas. TodaysDate.Vue */ <todays-date setfield=”mydatefield”></todays-date> /* Exempelformulär: https://demo.simpliform.se/forms/xO4jmYzKLbZm50jwOcA9 Andra webbkomponenter som finns tillgängliga för simpliform är: ConcatFields.vue – Slå ihop innehåll av flera fält till ett nytt fält (exempelformulär) Condition.Vue – Sök värde från fält och skriv värdet till nytt fält (exempelformulär) […]

Läs mer

Webbkomponent – Rensa fält (Reset.Vue)

Denna webbkomponent kommer att ange värdet för de angivna fälten (värde1 till värde5) till en tom sträng. Parameterns länktext kommer att vara namnet på den klickbara URL-adressen, om den inte anges, kommer den att ställas in till “Rensa” Reset.Vue /* Example usage, how to declare in simpliform as “eget innehåll”: <reset-component value1=”example1″ value2=”example2″ linktext=”Clear fields”></reset-component> […]

Läs mer

Webbkomponent – Dölj knappar (HideButtons.Vue)

Denna webbkomponent kommer att dölja/visa nästa-knappen eller skicka-knappen beroende på om den här komponenten är aktiverad av villkor eller inte. Parametern “eventtype” kan ställas in för att laddas, vilket kommer att gömma knappen vid laddning istället för att aktiveras av villkoren. HideButtons.Vue /* Example usage, how to declare in simpliform as “eget innehåll”: <hide-buttons-component button=”next”></hide-buttons-component> […]

Läs mer

Webbkomponent – Sök värde från fält och skriv värdet till nytt fält (Condition.Vue)

Webbkomponenten Condition.Vue kommer att söka efter fältet “example1” och försöka ställa in värdet av “example1” till fältet “example2”. Condition.Vue /* Example usage, how to declare in simpliform as “eget innehåll”: <condition-component searchfield=”example1″ setfield=”example2″></condition-component> Will search for the field named “example1” and try to set the value of “example1” to the field named “example2” */ Exempelformulär: […]

Läs mer

Webbkomponent – Slå ihop innehåll av flera fält till ett nytt fält (ConcatFields.vue)

Denna webbkomponent används för att samla värden från flera fält till ett nytt gemensamt fält. Maxgränsen för antal fält som kan passas med är 10 stycken. Om ett fält anges i concat-värdet men inte skickas med som field, så kommer inte värdet att ersättas. ConcatFields.vue /*                         —- Användning exempel —– <concat-fields concat=”Kommunen är {kommun} och datumet […]

Läs mer

Webbkomponenter

Vad är en webbkomponent? Mycket logik i simpliformformulär går att lösa genom att skapa villkor, men ibland efterfrågas mer avancerad logik som kräver speciallösningar. Det är här simpliforms webbkomponenter kommer in. En webbkomponent till simpliform kan beskrivas som ett tillägg för att utöka funktionalitet i formulär. Till simpliform finns det flera webbkomponenter. De webbkomponenter som […]

Läs mer

Webbkomponent – Jämföra två värden (Compare.Vue)

Till simpliform finns det flera webbkomponenter. Webbkomponenten Compare.Vue jämför värden från två fält. Är de två fältens värden lika så sätts ett tredje fält till sant (true) och om fälten inte överensstämmer sätts det till falskt (false). Compare.Vue /* Example usage, how to declare in simpliform as “eget innehåll”: <compare-component value1=”example1″ value2=”example2″ setfield=”example3″></condition-component> Will check if value1 […]

Läs mer